Bijlage - Investeringen

Investeringen

Algemeen
Een deel van onze investeringen worden over meerdere jaren uitgevoerd. Op dit moment begroten we de totale investeringskosten op het eerste jaar en nemen het restant jaarlijks mee naar de vervolgjaren van het project. Daarom gaan we niet het volledige investeringsbedrag (€ 49.503.106) uitgeven. Bij meerjarige projecten die in 2022 doorlopen wordt het restantbudget meegenomen. De investeringen die we niet in dit jaar op kunnen starten hebben we doorgeschoven naar aankomende jaren.

Bij de Programmabegroting 2022 gaan we investeringskosten zowel bij bestaande als nieuwe meerjarige investeringen gefaseerd begroten. Daarbij begroten we bij elke investering wat de geraamde uitgaven per jaar zijn, in plaats van uitsluitend de totaalraming. Door de kosten per jaar te begroten voorkomen we dat we jaarlijks grote investeringsbedragen doorschuiven.

 

Fysiek

In het onderstaande overzicht ziet u welke investeringen op de planning staan voor 2021 en wat de status hiervan is. De impact van de investeringen die naar het volgende jaar worden doorgeschoven zullen bij het opstellen van de Programmabegroting 2022 en het bijbehorende meerjarenbeeld worden verwerkt.
Op dit moment liggen de reeds aangevraagde investeringen op schema. De enige uitzonderingen hierop zijn de investeringen van Kockengen Waterproof en de investering voor het vervangen van de verlichting in het project Bisonspoor.
Binnen de huidige investeringen van Kockengen Waterproof fase 6 (Groenlust Zuid) is een overschrijding ontstaan. Voorgenomen was om uw Raad hierover in het 4e kwartaal van 2020 te informeren. Dit is helaas niet gelukt door het hoge personeelsverloop en openstaande vacatures en de daardoor ontstane werkdruk.
Op dit moment wordt een definitieve doorrekening gemaakt voor de nog uit te voeren fasen van KWP. Deze doorrekening inclusief het ontstane tekort op de huidige fase zal in een separaat raadsvoorstel aan uw raad worden aangeboden in de 2e helft van 2021. Zoals nu voorzien, zal het tekort voor de huidige fase oplopen tot € 2,5 miljoen. Dit komt o.a. doordat ten tijde van de aanbesteding de ingediende prijs hoger lag dan het beschikbare budget. Omdat het stilvallen van het project de overschrijding nog hoger zou doen uitvallen, is besloten om hier toch mee te starten.
De overschrijding voor het vervangen van de verlichting in het project Bisonspoor zal circa € 35.000 zijn en zal worden betrokken bij het door uw raad vastgestelde totaalinvesteringsbedrag van € 3.7 miljoen.

Overzicht investeringen

Investeringen 2021
Omschrijving Programma begroting TOTAAL 2021 incl. restant kredieten
2021 vorige jaren Toelichting:
Programma Bestuur
Nieuwe raadszaal 2016 115.954 restantkrediet uit 2020
Nieuw raadszaal meubilair en bekabeling 47.201 restantkrediet uit 2020
Nieuwe raadszaal installaties -69.332 restantkrediet uit 2020
Nieuwe raadszaal AV-installaties 2.444 restantkrediet uit 2020
Vernieuwing werkplekconcept 2021 laptops/tablets 620.000 192.000 nieuwe verdeling van werkplekconcept over de jaren
Vernieuwing werkplekconcept 2021 beeldschermen 50.000 nieuwe verdeling van werkplekconcept over de jaren
Nieuw beheerpakket GBI komt te vervallen SaaS-oplossing
Nieuw actiever intranet 2021 50.000 komt te vervallen SaaS-oplossing
Document Management System (DMS/ZDS) komt te vervallen SaaS-oplossing
Totaal programma bestuur 670.000 338.267
Programma Veiligheid
Brandweer gebouw Tienhoven - Westbroek 726.708 restantkrediet uit 2020
Brandweer: installaties Tienhoven - Westbroek 256.621 restantkrediet uit 2020
Brandweer gebouw Nieuwer Ter Aa 617.485 restantkrediet uit 2020
Brandweer: installaties Nieuwer Ter Aa 294.813 restantkrediet uit 2020
Brandweer gebouw Nigtevecht 125.798 restantkrediet uit 2020
Brandweer: installaties Nigtevecht 37.344 restantkrediet uit 2020
Brandweer gebouw Loenen a/d Vecht 233.815 restantkrediet uit 2020
Brandweer: installaties Loenen a/d Vecht 20.750 restantkrediet uit 2020
Totaal programma veiligheid - 2.313.334
Programma Fysiek
Uitbreiding P&R station Maarssen 242.500 doorgeschoven naar 2025
Fietspad Safariweg - Haarrijnweg Maarssen 150.000 doorgeschoven naar 2022
Aanpassen vd kruising Burg Waverijnweg-Ruimteweg-Safariwe 60.159 restantkrediet uit 2020
Aanpassen vd kruising Burg Waverijnweg-Ruimteweg-Safariwe 1.425.000 1.425.000
Aanpassen vd kruising Burg Waverijnweg-Floraweg-Vogelweg 60.159 restantkrediet uit 2020
Aanpassen vd kruising Burg Waverijnweg-Floraweg-Vogelweg 1.425.000 1.425.000
Ondergrondse containers 2020 - GP 2016-2022 1.050.000 gestart in 2021
Minicontainers (papier+plastic) 2018 -GP 2016-2022 35.134 restantkrediet uit 2020
Minicontainers (papier+plastic) 2019 -GP 2016-2022 163.695 restantkrediet uit 2020
Minicontainers (papier+plastic) 2020 -GP 2016-2022 322.640 322.640
KPG beweegbare bruggen 2018 85.758 restantkrediet uit 2020
KPG beweegbare bruggen 2019 42.879 restantkrediet uit 2020
KPG beweegbare bruggen 2020 42.879 restantkrediet uit 2020
KPG VRI 2018 230.144 230.144
KPG verkeerstekens 2020 92.953 doorgeschoven naar 2022
KPG duurzaamheid en milieu 2018 802.544 doorgeschoven naar 2022
KPG Meubilair 2019 124.026 doorgeschoven naar 2022
KPG Meubilair 2020 fase 1 64.026 doorgeschoven naar 2022
KPG speelplaatsen en terreinen 2020 100.000 260.237 inclusief restantkrediet uit 2020
Speeltuinen 2021 150.000 Begroting 2021 opgenomen als kapitaallast
KPG overige kunstwerken 2018 431.598 restantkrediet uit 2020
KPG ov kunstwerken 2019 Vechtbrug 777.886 restantkrediet uit 2020
KPG verlichting 2018 99.867 restantkrediet uit 2020
KPG openbaar groen 2018 126.911 restantkrediet uit 2020
KPG openbaar groen 2019 fase 1 400.000 restantkrediet uit 2020
KPG openbaar groen 2020 fase 1 400.000 doorgeschoven naar 2022
KPG beschoeiing 2019 1e fase 241.391 restantkrediet uit 2020
KPG beschoeiing 2020 512.192 doorgeschoven naar 2022
KPG beschoeiing 2019 2e fase 362.192 restantkrediet uit 2020
Vervanging armatuur 2019 openb.verlichting 437.696 doorgeschoven naar 2022
Vervanging armatuur 2020 openb.verlichting 446.450 doorgeschoven naar 2023
Vervanging armatuur 2018 openb.verlichting 429.114 restantkrediet uit 2020
Vervanging mast 2021 openb.verlichting 159.118 doorgeschoven naar 2023
Vervanging mast 2018 openb.verlichting 312.630 restantkrediet uit 2020
Vervanging mast 2019 openb.verlichting 318.883 doorgeschoven naar 2022
Vervanging mast 2020 openb.verlichting 325.260 doorgeschoven naar 2023
Vervanging armatuur 2021 openb.verlichting 227.690 doorgeschoven naar 2023
Voetgangersbrug Nieuwe Wetering (hout) 180.000 beheerbeleidsplan civiele kunstwerken 2021-2025
Kademuur Schippersgracht (i.c.m. kpg kunstw 2020) 788.093 beheerbeleidsplan civiele kunstwerken 2021-2025
Ontsluiting van parkeerplaatsen Beek & Hoff 34.520 restantkrediet uit 2020
Buitenruimte Tienhoven (TH) 100.000 doorgeschoven naar 2022
KPG wegen 2019 (Wagendijk) 400.026 vervallen in verband met verdeling beheerplan wegen
KPG wegen 2020 400.026 vervallen in verband met verdeling beheerplan wegen
Verduurzamen gemeentelijke gebouwen 2.400.000 Bij begroting 2020 (amendement)
Verduurzamen gemeentelijk gebouw fase 1 90.657 restantkrediet uit 2020
Verduurzamen gemeentelijk gebouw fase 2 75.233 restantkrediet uit 2020
Verduurzaming gebouwen (voorbereidingskrediet) 200.941 restantkrediet uit 2020
Buitenruimte BS 53.756 restantkrediet uit 2020
KPG wegen 2018 (tbv Bisonspoor) -1.070.225 restantkrediet uit 2020
Bisonspoor groen 2019 200.063 restantkrediet uit 2020
Bisonspoor groen 2020 25.000 restantkrediet uit 2020
Bisonspoor OV armaturen 2019 45.000 restantkrediet uit 2020
Bisonspoor OV armaturen 2020 20.000 restantkrediet uit 2020
Bisonspoor OV masten 2019 1.530 restantkrediet uit 2020
Bisonspoor OV masten 2020 15.000 restantkrediet uit 2020
Bisonspoor riolering 2019 100.803 restantkrediet uit 2020
Bisonspoor riolering 2020 250.000 restantkrediet uit 2020
Bisonspoor riolering 2021 50.000 doorgeschoven naar 2022
Bisonspoor wegen 2019 36.449 restantkrediet uit 2020
Bisonspoor wegen 2020 146.944 restantkrediet uit 2020
Bisonspoor marktplein 2019 139.827 restantkrediet uit 2020
Bisonspoor voorbereidingskosten 10.664 restantkrediet uit 2020
Bisonspoor voorbereidingskosten 15.000 15.000
Kockengen Waterproof Groenlust 2 zuid wegen ed. -416.398 restantkrediet uit 2020
Kockengen Waterproof Groenlust 2 zuid rioleringen en voorbereiding -207.423 restantkrediet uit 2020
Kockengen Waterproof Welgelegen Zuid wegen ed. 868.114 1.153.875 inclusief extra krediet (raadsvoorstel onderweg)
Kockengen Waterproof Welgelegen Zuid rioleringen en voorbereiding 1.509.270 1.822.028 inclusief extra krediet (raadsvoorstel onderweg)
Kockengen Waterproof Welgelegen zuid wegen voorb 51.480 restantkrediet uit 2020
Kockengen Waterproof Welgelegen Zuid riool voorbe 36.903 restantkrediet uit 2020
Kockengen Waterproof Welgelegen Noord wegen ed. 776.051 doorgeschoven naar 2023
Kockengen Waterproof Welgelegen Noord rioleringen en voorbereiding 2.196.318 doorgeschoven naar 2022
Kockengen Waterproof Welgelegen Noord wegen ed.voorb. 95.213 95.213
Kockengen Waterproof Welgelegen Noord riool voorb 36.903 36.903
Riolering Herenweg/Gageldijk 2.662.207 restantkrediet uit 2020
Riolering Tienhoven 174.578 restantkrediet uit 2020
Riolering Eendracht 1e fase voorbereiding 64.653 restantkrediet uit 2020
Riolering Eendracht 1e fase 2.154.894 doorgeschoven naar 2022
Wegen Eendracht 1e fase voorbereiding 22.741 restantkrediet uit 2020
Wegen Eendracht 1e fase 719.871 doorgeschoven naar 2022
Wegen Eendracht 2e fase voorbereiding 25.041 restantkrediet uit 2020
Riolering Eendracht 2e fase voorbereiding 74.959 restantkrediet uit 2020
Riolering K. Doormanweg 98.174 restantkrediet uit 2020
Riolering Ruwielstraat 146.845 restantkrediet uit 2020
Riolering Dorpstraat Nieuwer ter Aa 242.957 restantkrediet uit 2020
Riolering D.van Troostwijk Plein 2018 207.106 restantkrediet uit 2020
Wegen Ruwielstraat 33.981 restantkrediet uit 2020
Wegen Dorpstraat Nieuwer ter Aa 382.237 382.237
Riolering Herenstraat 100.000 restantkrediet uit 2020
Wegen Herenstraat 100.000 restantkrediet uit 2020
Riolering Schippersgracht centr.ZW Vecht 198.803 restantkrediet uit 2020
Wegen Schippersgracht 126.785 restantkrediet uit 2020
KPG overige kunstwerken 2020 1.843.865 restantkrediet uit 2020 (inclusief extra krediet raad 15-12-2020)
Beschoeiing Schippersgracht 381.964 restantkrediet uit 2020
Wegen Fietsroute Breedstraat - centr.ZW 176.675 doorgeschoven naar 2022
Wegen Bolensteinsestraat - centr.ZW 335.880 doorgeschoven naar 2022
Riolering Bolensteinsestraat 299.017 doorgeschoven naar 2022
Riolering Bloklaan 277.593 vervallen i.v.m. momenteel geen directe noodzaak (nieuwe GRP)
Riolering Straatweg thv Josinahof 872.144 vervallen i.v.m. momenteel geen directe noodzaak (nieuweGRP)
Klimaatadaptieve maatregelen 2019 164.562 restantkrediet uit 2020
Klimaatadaptieve maatregelen 2020 300.000 300.000
Klimaatadaptieve maatregelen 2021 150.000 doorgeschoven naar 2022
Beheerplan wegen 2021 2.348.376 vervallen in verband met verdeling beheerplan wegen
Maarssenbroek - Bloemstede noord 488.865 beheersplan wegen 2021-2024
Maarssenbroek - Bloemstede zuid 263.385 beheersplan wegen 2021-2024
Kockengen - Wagendijk noord 350.000 beheersplan wegen 2021-2024
Kockengen - Wagendijk midden 600.000 beheersplan wegen 2021-2024
Kockengen - Wagendijk zuid 300.000 beheersplan wegen 2021-2024
Nieuwer Ter Aa-Honderdsche laantje 160.000 beheersplan wegen 2021-2024
Parralelweg Breukelen 370.088 beheersplan wegen 2021-2024
Aanbrengen bermverharding 100.000 beheersplan wegen 2021-2024
Totaal programma fysiek 23.319.730 23.800.905
Programma Samenleving
Wereldkidz Bolenstein: bouwkosten 2.375.043 restantkrediet uit 2020
Wereldkidz Bolenstein -Verv nieuwb scholen bouwkst 5.079.665 5.529.665 inclusief extra krediet bij de kadernota 2022
Wereldkidz Bolenstein -1e inrichting 34.000 34.000
Uitbreiding Broecklandcollege: bouwkosten 2.032.704 restantkrediet uit 2020
Wereldkidz Bolenstein: installaties 826.689 restantkrediet uit 2020
Wereldkidz Bolenstein -Verv nieuwb scholen install 1.461.561 1.611.561 inclusief extra krediet bij de kadernota 2022
Uitbreiding Broecklandcollege: installaties 738.825 restantkrediet uit 2020
Pionier - IKC vorming KBS: bouwkosten 1.109.549 restantkrediet uit 2020
Pionier - IKC vorming KBS: installaties 419.513 restantkrediet uit 2020
Dorpshuis Veenkluit -gebouw 1.654.268 1.654.268
Dorpshuis Veenkluit -installaties 358.432 358.432
Onderwijsgebouw Buitenweg 312 472.349 472.349
Onderwijsvoorzieningen Zuilense Vecht (gebouw) 3.117.123 3.117.123
Onderwijsvoorziening Zuilense Vecht (installatie) 1.039.041 1.039.041
Verv. gymaccomm. Vreeland (gebouw) 900.000 900.000
Verv.gymaccomm.Vreeland (installatie) 300.000 300.000
Kikkerfort vervanging chloorinstu waterdesinfectie 125.000 vervallen bij de kadernota 2022
Moderniseren entree Kikkerfort 261.000 restantkrediet uit 2020
Safari aanbrengen geluidswerende voorzieningen 60.000 restantkrediet uit 2020
Toeristische Overstappunt Sperweveld (wegen) 102.978 Begroting 2021 opgenomen als kapitaallast
Toeristische Overstappunt Sperweveld (parken) 107.860 Begroting 2021 opgenomen als kapitaallast
Totaal programma samenleving 14.541.439 23.050.600
Totaal programma bestuur 670.000 338.267
Totaal programma veiligheid - 2.313.334
Totaal programma fysiek 23.319.730 23.800.905
Totaal programma sociaal - -
Totaal programma samenleving 14.541.439 23.050.600
Totaal programma's 38.531.169 49.503.106