Bijlage 2. Investeringen

Stand van zaken investeringskredieten 2022

Bij de kaderbrief is een overzicht gepresenteerd van de onderhanden kredieten, vanuit de jaarrekening 2021, de begroting 2022 en de kaderbrief 2023 voor de periode 2022-2026. Hieruit bleek dat het volume geplande investeringsvolume veel groter is dan het te realiseren investeringsvolume. Op basis van het verleden is het jaarlijkse investeringsvolume tussen de € 10 miljoen en € 15 miljoen realistisch. In de Bestuursrapportage 2022 actualiseren we  de investeringskredieten voor het begrotingsjaar 2022. 
Bij de kaderbrief 2023 waren overwegend investeringskredieten en met betrekking tot 2022 aangevraagd. Deze kredieten hebben de status ‘ Reservering’ gekregen bij de kaderbrief. Bij de begroting 2023 wordt van deze investeringen in 2022 en 2023 een besluit genomen of deze investeringen alsnog worden toegekend of gereserveerd blijven, tenzij de investering in de tussentijd al met een afzonderlijk raadsbesluit is toegekend. Om duidelijk de status van het investeringskrediet bij het besluit van de Bestuursrapportage aan te geven is in de bijlage bij elke investering aangegeven of deze is toegekend (T) of gereserveerd (R). Dit betekent dat voor kredieten met status ‘ Reservering’ nog een afzonderlijk raadsbesluit moet worden genomen. 

Bij de begroting 2023 actualiseren we de meerjarenplanning 2022-2026.

In het coalitieakkoord is een opdracht toekomstgericht begroten geformuleerd om tot een meer realistische investeringsplanning en investeringsvolume te komen. De opgenomen planning van de Bestuursrapportage 2022 en de begroting 2023 voor de periode 2022-2026 zal als vertrekpunt dienen voor de uitvoering van die opdracht.

In onderstaande tabel resumeren wij dat het investeringsvolume 2022 van  €111 miljoen teruggebracht naar € 49 miljoen. Van de € 49 miljoen is € 19 miljoen gestart en  € 30 miljoen aan investeringen staat nog in de planning.

De werkelijke uitgaven op de investeringskredieten per 23 juni bedraagt € 4,4 miljoen. 

Stand kredieten (bedragen * € 1,000) 2022 2023-2026 Totaal Toelichting
Jaarrekening 2021 39.877 39.877 Overzicht restantkredieten 2021
Begroting 2022 18.260 26.737 44.997 Overzicht investeringen begroting 2022-2025
Kadernota 2023 40.158 2.430 42.588 Bijlage 1 kaderbrief overzicht investeringen
Totaal 98.295 29.167 127.462
Bijstelling Berap 2022
Toevoeging afvalbrengstation 12.070 12.070 voorstel 28 juni 2022
Toevoegen planning wegen/riolering 486 486 planningsoverzicht geactualiseerd
Totaal Investeringskrediet 2022 110.851 29.167 140.018
Actualiseren planning 2022 49.239 61.612 110.851
Waarvan gestart 19.472
Waarvan niet gestart 29.767
Totaal investeringskredieten 2022 49.239

Overzicht investeringskredieten 2022

was wordt
Investeringsomschrijving T/R In exploitatie 2022 Planning & Kaderbrief 2023 In exploitatie - gestart 2022 Planning 2022 - nog niet gestart
BESTUUR
Vervanging en uitbreiding scanstraat 2022 T 0 100.000 0 0
Auto Citroen Jumper (kaartje 1051) T 0 40.000 0 0
Autos Nissan Leaf (Buiten) (kaartje 1314) T 0 25.000 0 0
Aanbesteding telefonie 2022 (smartphones) T 0 292.500 292.500 0
Aanschaf Kofax software T 66.000 0 66.000 0
Vernieuwing werkplekconcept 2021 beeldschermen T 0 50.000 0 50.000
Vernieuwing werkplekconcept 2022 laptops/tablets T 0 150.000 150.000 0
Informatiedragers raad (tablets) 2022 T 0 54.000 0 54.000
Informatiedragers raad R 0 6.000 0 6.000
Vervanging telefoons R 0 75.000 75.000 0
TOTAAL BESTUUR 66.000 792.500 583.500 110.000
VEILIGHEID
Gebouw Tienhoven - Westbroek T 705.142 0 705.142 0
Installaties Tienhoven - Westbroek T 253.177 0 253.177 0
Gebouw Nigtevecht T 102.707 0 102.707 0
Installaties Nigtevecht T 37.344 0 37.344 0
Gebouw Loenen a/d Vecht T 212.025 0 212.025 0
Installaties Loenen a/d Vecht T 16.256 0 16.256 0
TOTAAL VEILIGHEID 1.326.651 0 1.326.651 0
FYSIEK
Riolering Herenweg/Gageldijk T -1.305.386 0 -1.305.386 0
Riolering Fietsroute Breedstraat centr.ZW Vecht T 0 169.978 0 0
Riolering Ruwielstraat T 132.432 0 132.432 0
Fietspad Safariweg - Haarrijnweg Maarssen T 0 50.000 0 0
Fietspad tussen fietsbrug over A2 en Haarrijnweg T 0 75.000 0 0
Veiligheids en geluidswerende voorzieningen waverijnweg (amend.12.1.2022) T 120.318 2.129.900 0 0
Vervanging van de verkeersregelinstallaties Waverijnweg T 0 720.100 720.100 0
Riolering Bolensteinsestraat T 0 332.241 0 0
Riolering Herenstraat T 0 965.945 0 965.945
Riolering Eendracht 1e fase T 64.653 2.154.894 64.653 0
Riolering Ameland T 0 65.545 0 0
Riolering Dorpstraat Nieuwer ter Aa T 179.023 0 179.023 0
Riolering D. van Troostwijkplein 2018 T 207.106 0 207.106 0
Riolering Schippersgracht centr.ZW Vecht T 136.531 0 136.531 0
Wegen Bolensteinsestraat - centr.ZW T 0 373.200 0 0
Wegen Fietsroute Breedstraat - centr.ZW T 0 196.305 0 0
Wegen Ruwielstraat T 32.267 0 32.267 0
Wegen Herenstraat T 0 803.027 0 0
Wegen Eendracht 1e fase T 22.741 719.871 22.741 0
Wegen Ameland T 0 58.636 0 0
Wegen Dorpstraat Nieuwer ter Aa T 0 382.237 0 382.237
Wegen Schippersgracht T 89.640 0 89.640 0
Kockengen Waterproof Groenlust 2 zuid wegen 2019 T -17.436 0 -17.436 0
Kockengen Waterproof Groenlust 2 zuid riolerin2019 T 224.241 0 224.241 0
Kockengen Waterproof Groenlust 2 zuid voorb riool T -133 0 -133 0
Kockengen Waterproof Groenlust 2 zuid riool voorb T -1.085 0 -1.085 0
Ondergrondse containers 2021 - GP 2016-2022 T 0 238.000 238.000 0
Minicontainers (papier+plastic) 2020 -GP 2016-2022 T 233.514 0 233.514 0
Minicontainers (papier) 2021 - GP 2016-2022 T 0 56.684 56.684 0
KPG beweegbare bruggen 2018 T 70.072 0 70.072 0
KPG VRI 2018 T 0 230.144 0 0
KPG duurzaamheid en milieu 2018 T 0 802.544 0 0
KPG Meubilair 2018 T 58.452 0 58.452 0
Riolering Gaslaan centr.ZW Vecht T 0 30.283 0 0
Riolering Harmonieplein centr.ZW Vecht T 0 28.126 0 0
Riolering K. Doormanweg T 98.174 0 98.174 0
Wegen Eendracht 2e fase T 25.041 719.871 25.041 0
Wegen Gaslaan - centr.ZW T 0 28.566 0 28.566
Wegen Harmonieplein -centr.ZW T 0 29.676 0 29.676
Riolering Eendracht 2e fase T 74.959 2.154.894 74.959 0
Buitenruimte BS T 7.915 0 7.915 0
Buitenruimte Tienhoven (TH) T 0 100.000 0 100.000
Kockengen Waterproof Welgelegen Zuid wegen ed. (fase 9) T 159.390 1.063.613 1.223.003 0
Kockengen Waterproof Welgelegen Zuid riolering ed. (fase 9) T 19.071 1.858.931 1.878.002 0
Kockengen Waterproof Welgelegen Noord wegen ed. (fase 8) T 29.183 0 29.183 0
Kockengen Waterproof Welgelegen Noord riolering ed. (fase 8) T 23.227 1.479.492 23.227 0
Vervanging armatuur 2019 openb.verlichting T 0 437.696 0 0
Vervanging armatuur 2018 openb.verlichting T 429.114 0 429.114 0
Vervanging mast 2018 openb.verlichting T 294.911 0 294.911 0
Vervanging mast 2019 openb.verlichting T 0 318.883 0 0
KPG speelplaatsen en terreinen 2020 T 0 260.237 100.271 159.966
KPG verlichting 2018 T 92.695 0 92.695 0
KPG verlichting 2019 T 0 311.298 0 0
KPG verlichting 2020 T 0 311.298 0 0
KPG wegen 2018 (t.b.v. Bisonspoor) T -1.070.225 0 -1.070.225 0
KPG beweegbare bruggen 2019 T 0 42.879 0 42.879
KPG beweegbare bruggen 2020 T 0 42.879 0 42.879
KPG beweegbare bruggen 2018 T 250.088 0 250.088 0
KPG ov kunstwerken 2019 Vechtbrug T 1.597.881 0 1.597.881 0
KPG overige kunstwerken 2020 (Schippersgracht) T 148.905 0 148.905 0
KPG beschoeiing 2019 1e fase T 210.998 0 210.998 0
KPG beschoeiing 2020 T 0 512.192 0 0
KPG openbaar groen 2018 T 9.346 0 9.346 0
KPG openbaar groen 2019 fase 1 T 17.805 0 17.805 0
KPG openbaar groen 2020 fase 1 T 0 400.000 400.000 0
KPG VRI verkeerslichten 2019 T 0 115.072 57.536 0
KPG verkeerstekens 2020 T 0 92.953 92.953 0
Bisonspoor groen 2019 T -3.582 0 -3.582 0
Bisonspoor groen 2020 T 22.152 0 22.152 0
Bisonspoor groen 2022 T 0 0 0 100.000
Bisonspoor OV armaturen 2019 T -1.709 0 -1.709 0
Bisonspoor OV armaturen 2020 T 20.000 0 20.000 0
Bisonspoor OV masten 2019 T -23.353 0 -23.353 0
Bisonspoor OV masten 2020 T 15.000 0 15.000 0
Bisonspoor riolering 2019 T -8.330 0 -8.330 0
Bisonspoor riolering 2020 T 87.723 0 87.723 0
Bisonspoor riolering 2021 T 0 50.000 0 50.000
Bisonspoor riolering 2022 T 0 50.000 0 50.000
Bisonspoor wegen 2019 T -7.900 0 -7.900 0
Bisonspoor wegen 2020 T 350.515 255.000 350.515 255.000
Klimaatadaptieve maatregelen 2019 T 69.123 0 69.123 0
Klimaatadaptieve maatregelen 2022 T 0 300.000 0 240.000
Klimaatadaptieve maatregelen 2021 T 0 300.000 0 300.000
KPG Meubilair 2019 T 0 124.026 0 0
KPG Meubilair 2020 fase 1 T 0 64.026 0 0
Bisonspoor marktplein 2019 T 51.085 0 51.085 0
Bisonspoor voorbereidingskosten T 10.664 15.000 10.664 15.000
Ontsluiting van parkeerplaatsen Beek & Hoff T 34.520 0 34.520 0
KPG beschoeiing 2019 2e fase T 362.192 0 362.192 0
(voorbereidingskrediet) verduurzaming gebouwen T 75.730 0 75.730 0
Verduurzamen gemeentelijke gebouwen -installatie T 0 2.400.000 0 625.889
Verduurzamen gemeentelijke gebouwen -isolatie T 0 0 0 533.437
Vervanging mast 2022 openb.verlichting T 0 162.300 0 0
Vervanging armatuur 2022 openb.verlichting T 0 232.244 0 0
KPG openbaar groen 2019 fase 2 T 0 404.892 0 0
KPG Meubilair 2020 fase 2 T 0 60.000 0 0
Speeltuinen 2021 T 0 150.000 0 0
Speeltuinen 2022 T 0 150.000 0 0
BPW Maarssenbroek -Bloemstede noord T 0 488.865 0 0
BPW Maarssenbroek -Bloemstede zuid T 0 263.385 0 0
BPW Maarssenbroek -Kamelenspoor T 0 359.001 0 0
BPW Kockengen -Wagendijk noord T 350.000 0 350.000 0
BPW Kockengen -Wagendijk midden T 600.000 0 600.000 0
BPW Kockengen -Wagendijk zuid T 300.000 0 300.000 0
BPW Maarsseveensvaart T 0 250.000 0 0
BPW Nieuwer ter Aa -Honderdsche laantje T 0 160.000 0 160.000
BPW Bosdijk T 0 350.000 0 350.000
BPW Paralleleweg breukelen T 0 370.088 0 370.088
BPW Aanbrengen bermverharding 2021 T 0 100.000 0 0
BPW Aanbrengen bermverharding 2022 T 0 100.000 0 0
BPW wegen buitengebied 2022 T 0 300.000 0 300.000
Civiele kunstwerken (beheerplan 2021) T 0 31.200 0 31.200
Civiele kunstwerken (beheerplan 2022) T 0 25.000 0 25.000
Voetgangersbrug Nieuwe Wetering (hout) T 0 180.000 0 0
Kademuur Schippersgracht 2021 T 320.580 0 320.580 0
Kademuur Plompbrug 2022 T 0 743.000 0 743.000
Reconstructie Karel Doormanweg Breukelen T 0 115.000 115.000 0
Extra ondergrondse containers R 0 1.900.000 0 2.400.000
Groen begraafplaatsen R 0 250.000 0 250.000
Nieuwe Afvalbrengstation T 0 12.070.000 0 4.340.000
Noodzakelijke verkeersmaatregelen R 0 371.000 0 371.000
Noodzakelijke verkeersmaatregelen R 0 1.000.000 0 0
Uitbreiding openbare verlichting Armaturen R 0 78.000 0 0
Uitbreiding openbare verlichting Masten R 0 118.000 0 0
Verv. riolering en reconstructie wegen Nieuwer ter Aa fase 2b R 0 200.000 0 200.000
Aanpassingen in de buitenruimte in relatie tot Woningbouwprojecten R 0 3.000.000 0 0
Gemalen BK (bouwkundig) T 0 0 78.000 0
Gemalen ME (mechanisch) 2022 T 0 0 279.000 0
Pompunits ME (mechanisch) 2022 T 0 0 216.500 0
Randvoorzieningen ME (mechanisch) 2022 T 0 0 32.000 0
TOTAAL FYSIEK 5.289.838 48.403.117 10.478.108 13.461.762
SOCIAAL
Autos Nissan Leaf (WMO) (kaartje 1313) T 0 25.000 0 0
MFC Vreeland (gymzaal en dorpshuis) (extra investering) R 0 3.500.000 0 175.000
TOTAAL SOCIAAL 0 3.525.000 0 175.000
SAMENLEVING
Wereldkidz Bolenstein -Verv nieuwb scholen bouwkst T 1.803.382 5.529.665 1.803.382 4.423.732
Uitbreiding Broecklandcollege: bouwkosten R 2.029.074 0 2.029.074 0
Wereldkidz Bolenstein -Verv nieuwb scholen install T 822.935 1.611.561 822.935 1.289.249
Uitbreiding Broecklandcollege: installaties R 738.825 0 738.825 0
Pionier - IKC vorming KBS: bouwkosten T 1.014.480 0 1.014.480 0
Pionier - IKC vorming KBS: installaties T 419.513 0 419.513 0
Moderniseren entree Kikkerfort T 244.573 0 244.573 0
Wereldkidz Bolenstein -1e inrichting T 0 34.000 0 27.200
Dorpshuis Veenkluit -gebouw T 0 1.654.268 0 1.654.268
Dorpshuis Veenkluit -installaties T 0 358.432 0 358.432
Onderwijsvoorzieningen Zuilense Vecht (gebouw) T 0 3.117.123 0 311.712
Onderwijsvoorziening Zuilense Vecht (installatie) T 0 1.039.041 0 103.904
Vervanging gym accommodatie Vreeland (gebouw) T 10.509 850.000 10.509 42.500
Vervanging gym accommodatie Vreeland (installatie) T 0 300.000 0 15.000
Toeristische Overstappunt Sperweveld (wegen) T 0 102.978 0 102.978
Toeristische Overstappunt Sperweveld (parken) T 0 107.860 0 107.860
Broecklandcollege R 0 22.200.000 0 272.000
Daalse Hoek R 0 7.000.000 0 7.000.000
Spechtenkamp R 0 195.000 0 195.000
Tienhoven R 0 100.000 0 100.000
Zuilense Vecht R 0 165.000 0 16.500
TOTAAL SAMENLEVING 7.083.291 44.364.928 7.083.291 16.020.335
TOTAAL T (toegekend) R (reservering) 13.765.780 97.085.545 19.471.550 29.767.097
Toegekend 13.765.780 56.927.545 19.396.550 18.781.597
Reservering 0 40.158.000 75.000 10.985.500

Totaaloverzicht investeringen 2022 (per programma)

Totaal overzicht investeringen 2022 (per programma) In exploitatie 2022 Planning & Kaderbrief 2023 In exploitatie - gestart 2022 Planning 2022 - nog niet gestart
Totaal programma Bestuur 66.000 792.500 583.500 110.000
Totaal programma Veiligheid 1.326.651 0 1.326.651 0
Totaal programma Fysiek 5.289.838 48.403.117 10.478.108 13.461.762
Totaal programma Sociaal 0 3.525.000 0 175.000
Totaal programma Samenleving 7.083.291 44.364.928 7.083.291 16.020.335
Totaal programma's 13.765.780 97.085.545 19.471.550 29.767.097